Tvorbě zahrad se věnuji od roku 2009, pracuji zejména na soukromých zahradách všech tvarů a velikostí.

Ráda navrhuji zahrady, které respektují zákonitosti přírody, zahradnického řemesla, ale také potřeby a tužby majitelů. Inspiruji se v přírodě, zahradách, knihách a časopisech, vlastně o „svých“ zahradách přemýšlím skoro pořád. Za zahradami hodně cestuji, nejčastěji se vracím do Británie, kde jsem delší dobu žila a pracovala.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, London Business School v Londýně a Vyšší odbornou školu zahradnickou, obor Zahradní a krajinná tvorba v Mělníku. Občas o zahradách píšu pro některé české časopisy. Bylo mi ctí spolupracovat s Drahošem Šonským na knize Zahradní detail.

Informace o nejnovějších projektech, aktuální fotografie nebo články jsou k nalezení na mé facebookové stránce.

Press

ZAHRADNÍ DETAIL – ARCHITEKTONICKÉ PRVKY V ZAHRADĚ, Šonský, Pospíšilová, C Press, 2015

ZAHRADA – PARK – KRAJINA   2/2012

RODINNÝ DŮM   5/2014

MŮJ DŮM   8/2014

RODINNÝ DŮM   11/2014

MŮJ DŮM   12/2014

MŮJ DŮM   5/2015

HOME   5/2015

ZAHRADA V OBRAZECH   1/2016

ZAHRÁDKÁŘ   1/1017

MŮJ DŮM   2/2017

LIDOVÉ NOVINY   6/2017

ZAHRÁDKÁŘ   8/2017

FLÓRA NA ZAHRADĚ   9/2017

Vzájemná spolupráce začíná obvykle konzultací přímo na místě budoucí zahrady, pokračuje studií včetně ilustračních fotografií, návrhů materiálů apod. Po jejím odsouhlasení pak následují zpracování kompletního projektu – zahradně-architektonického řešení, osazovacího plánu, seznamu rostlin, plánu péče, vytyčovacího plánu, výkazu výměr a průvodní zprávy. Pak může následovat pomoc při výběru dodavatele a ideální je i možnost dozoru při samotné realizaci.

Cena projektu je vždy individuální a závisí na rozsahu a složitosti každého individuálního zadání. Nicméně pro představu lze říct, že kompletní projekt popsaný výše, pro běžnou rodinnou zahradu, stojí obvykle mezi 35 a 60 tisíci korun. V případě jednoduššího nebo složitějšího zadání je toto v ceně promítnuto. Autorský dozor je pak odměňován zvlášť v hodinové sazbě 1000 Kč.

Ráda zůstávám s majiteli zahrad v kontaktu i po dokončení díla, je báječné vidět zahrady růst a ráda poradím i s následnou péčí.